Bizi Arayın: (0232) 369 2435-Email: info@ttptr.com

Danışmanlık ve Yönlendirme Hizmetleri

Yönetim Danışmanlığı

Aile şirketlerinde kurumsallaşma

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de işletmelerin bir çoğu aile şirketidir.Büyük aile şirketlerinin dışında kalan aile şirketlerinde sıkça kurumsallaşma sorunları yaşanmaktadır.To The Point Aile şirketlerinde kurumsallaşma projelerinde aşağıdaki konu başlıklarında hizmet vermektedir:

 • Aile şirketinin yapısı ve aile şirketindeki roller
 • Aile şirketlerinin diğer kuşaklara devrini engelleyen bazı noktalar
 • İşletmeye özgü stratejik yaklaşımlar
 • Aile anayasası
 • Kurumsal Yönetim ilkeleri
 • İş Süreçlerinin Düzenlenmesi
 • Organizasyon yapısı
 • İş analizleri-İş tanımları
 • Uzun dönemli İnsan Kaynakları Stratejisi

İnsan Kaynakları ve işletmeye özel organizasyon yapısının kurulması

Organizasyon yapısının anlaşılabilir ve sistematik,iş süreçlerine uygun bir yapıda olması gerekmektedir;Aynı zamanda bu yapıyı oluşturan bireylerin yönetiminin kurulması ve insan kaynakları stratejisinin belirlenmesi gerekmektedir.Bir başka deyişle bu yapının içinin işletmenin verimliliğini arttırmak ve iş yaşamının niteliğini yükselterek rekabet üstünlüğü sağlama amacı ile doldurulması gerekmektedir.To the Point yukarda açıkladığı nedenlerle bu alanda kombine projeleri aşağıdaki konu başlıklarına bazında gerçekleştirir:

 • Organizasyon yapısının belirlenmesi
 • Organizasyon şemasının iş süreçlerine göre düzenlenmesi
 • İş analizlerinin yapılması ve görev tanımlarının belirlenmesi
 • Performans ve Ücret Yönetim Sisteminin Kurulması
 • Eğitim ve Geliştirme Konularının işletmeye özgü olarak belirlenmesi

Scroll to Top