Bizi Arayın: (0232) 369 2435-Email: info@ttptr.com

Danışmanlık ve Yönlendirme Hizmetleri

TMS-TFRS Projeleri

13 Ocak 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve 14 Şubat 2011 tarihinde resmi gazetede yayımlanan ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre tüm işletmelerdeki muhasebenin esası Türkiye Muhasebe Standartları(TMS)/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarınca(TFRS) düzenlenmiştir. Türkiye Muhasebe Standartları ile ilgili olan kısmın yürürlülük tarihi 01.01.2013'tür.İşletmelere kurumsallaşmayı, şeffaflığı, karşılaştırılabilirliği getiren doğru ve adil bakış açısı ile hazırlanan standartlar IAS-IFRS standartlarının(Uluslararası Muhasebe Standartları) birebir tercümesidir.

Bu standartları Türkiye için hazırlamakla ve yaygınlaştırmakla sorumlu kurumun önceki adı Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu iken misyonuna denetim standartlarını da alarak ismi Kamu Gözetim Kurumu’na dönüştürülmüştür.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ilk halinde tüm resmi defterlerin TMS-TFRS’ye göre tutulması öngörülmüşken,kanunun yürürlüğe girmesine bir gün kala resmi defterlerin VUK bazındaolmasına karar verilmiştir.

Bu bir çok firmayı TMS-TFRS’ye geçiş yapmaktan alıkoymuştur.

Ancak Kanun her ne kadar defter düzeninde eskiye dönüş yapsa da mali tablolar açısından herhangi bir geri adım atmamıştır. Mali tablolar gene TMS-TFRS’ye göre hazırlanacaktır. Bu çerçevede paralel muhasebe uygulamasından(hem VUK hem de TMS/TFRS’ye uygun olarak) söz etmek gerekecektir. Dönem sonunda Ticari Kar ve Mali Kar oluşacaktır.

Esasen To The Point olarak dikkat çekmek istediğimiz konu da budur: Kendi Yönetim Raporlamamız-Ortaklarımız-Dünya ile bağlantımız için uygulamamız gereken TMS-TFRS’dir. Zira TMS-TFRS standartları diğer bir çok getirisinin yanısıra şeffaflığı, doğru ve adil bakış açısını,ihtiyaca uygunluğu, güvenilirliği ve karşılaştırılabilirliği sağlamaktadır.

Ticari kârdan yola çıkarak TMS’ye özgü birtakım eksiltmeler ve VUK’a özgü arttırımlarla vergi matrahına ulaşılmaktadır. Muhasebe sistemlerinde bunu sağlamak için her iki prensibi de sistemde takip etmek bizce tavsiye edilmektedir. TO THE POINT burada işletmelerde mevcut kullanılan kurumsal kaynak planlama paketleri paralelinde hareket etmekte, değişikliklerin mevcut sisteme uyarlanması konusunda da yönlendirmelerde bulunmaktadır.

Bazı Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) programlarında (örneğin SAP’de) farklı muhasebe prensiplerini aynı sistem üzerinde paralel olarak izleme imkanı bulunmaktadır. Bu sistemlerde böyle bir ek çalışmaya gerek yoktur. Dönem sonunda Ticari Kar ve Mali Kar paralel olarak aynı zamanda elde edilebilecektir.

Vergi Usul Kanunu bazlı muhasebe sisteminden TMS-TFRS bazlı muhasebe sistemine dönüşüm TMS-TFRS projesi kapsamında "To the Point" tarafından gerçekleştirilmektedir. Projeler eğitim, kavramsal tasarım, ERP uyarlaması ve Mali tabloların ERP sistemlerinde hazırlanmasını ve proje yönetimini kapsamaktadır.

NEDEN TO THE POINT ?

TO THE POINT; işin hem kavramsal tarafına hakimdir, hem de bunun Kurumsal Kaynak Paketleri(ERP) üzerindeki uyumlandırması hakkında fikir, deneyim ve ekip sahibidir. TO THE POINT’in proje çalışmasındaki farklılıkları ise aşağıdaki gibidir:

  • TO THE POINT, projede standartlar bazında değil de, kurumsal kaynak paketleri kullanıcılarının alışık olduğu düzende, yani modüler bazda bir çalışma yapmaktadır.
  • Öncelikle modül bazında tüm süreçler incelenir, yapılması gereken değişiklikler belirlenir, sonra bu işin Kurumsal Kaynak Paketi üzerinde nasıl gerçekleşeceğinin Kavramsal Tasarımı-Uyarlaması ve Testleri (ilgili hesap tayinleri ile beraber) gerçekleştirilerek Canlı Kullanıma Geçiş sağlanır.
  • TO THE POINT müşterilerine TMS ile ilgili gerçekleşen değişikliklerin bilgilendirmesini gerek eğitim ile gerekse proje çalışması ile ya da her ikisinin paralel olarak yürütülmesiyle gerçekleştirir.
  • TO THE POINT ayrıca hesap planının TMS-TFRS hesapları bazında yeniden yapılandırılmasından, ilgili hesap tayinlerine ve hesapların işleyişine raporların alınma formatından olası program ya da geliştirmelerin algoritmalarına kadar gerekli yönlendirmeleri yapmaktan sorumludur.
  • TO THE POINT, projede standart kurumsal kaynak planlaması paketi ile TMS-TFRS’ye özgü hangi değişikliklerin yapılması gerektiğini belirler. Ayrıca, standart paket üzerinde gerçekleştirilemeyen TMS-TFRS gereksinimleri için ayrı bir program yazmak gerekirse, bu programın algoritmasını hazırlarken de beraber çalışır.
  • TO THE POINT ayrıca, projenin sonunda işletmeye başucu kitabı niteliğinde değerlendirilebilecek bir “Kavramsal Tasarım ve Uyumlandırma Raporu” hazırlamaktadır.
  • TO THE POINT Canlı Kullanıma geçtikten sonra ilk dönem kapanışını müşteri ile birlikte yapar ve bütün süreçlerin sorunsuz işlediğinden emin olduktan sonra Proje Kapanışını yapar.
Scroll to Top