Bizi Arayın: (0232) 369 2435-Email: info@ttptr.com

Danışmanlık ve Yönlendirme Hizmetleri

Proje Yönetimi, Eğitim, Yönlendirme ve Koordinasyon

Proje Yönetimi, eğitim, yönlendirme ve koordinasyon: şirketimizde proje yönetimi hizmeti, 20 yıllık deneyimli ve SAP PMM (Project Management Methodology based on PMI) sertifikalı danışman(lar) tarafından verilmektedir. Proje yönetimini tanımlamak gerekirse; bir projenin gereksinimlerini karşılamak üzere bilgi, beceri, araç ve tekniklerin tüm aktivitelere uygulanması olarak tanımlanabilir. Proje Yönetimi bilgi ve pratikleri; proje hazırlık, tasarım, uygulama, test ve kontrol, kapanış olmak üzere 5 süreç grubu ve 9 bilgi alanı ile tanımlanmıştır :

Bilgi Alanları
 • Bütünleştirme yönetimi
 • Kapsam yönetimi
 • Zaman yönetimi
 • Maliyet yönetimi
 • Kalite yönetimi
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • İletişim yönetimi
 • Risk yönetimi
 • Satın alma yönetimi

Yukarıda belirtilen tanımları tüm sektörlere olduğu gibi BT projelerine de uygulanabilecek bir çerçeve çizmekte ve etkili proje yönetimi için nelerin yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bunun yanında sadece BT alanına yönelik hazırlanmış ve bu alandaki disiplin ve pratikleri yol gösterici olarak sunan proje yönetim metodolojileri mevcuttur, örnek olarak PRINCE, CMMI, SPICE, Çevik Metodlar verilebilir. Metodoloji kullanmanın yol gösterici niteliği dışındaki bazı faydaları şöyle özetlenebilir:

 • Projenin başarısız olma riskinin önlenmesi
 • Etkinlik ve verimliliğin artması
 • Kalitenin artması
 • İletişimin düzenlenmesi
 • Etkin proje yönetiminin standart hale gelmesi

Böylece kişilerden bağımsız ve tekrarlanabilir olması amaçlanır. Titiz, deneyime bağlı ve öğretilerden uzaklaşmadan, insan ilişkilerini de ön planda tutarak verdiğiniz proje yönetimi hizmetinin müşterilerinize kattığınız en büyük değerlerden biri olduğunu düşünüyoruz.

Scroll to Top