Bizi Arayın: (0232) 369 2435-Email: info@ttptr.com

Danışmanlık ve Yönlendirme Hizmetleri

İş Danışmanlığı

To the Point deneyimli danışmanları ve Kurumsal Kaynak Paketleri tecrübesinin başarılı harmanlamasıyla aşağıdaki iş danışmanlığı projelerini gerçekleştirmektedir:

Analiz ve Projelendirme

Genel olarak bütün projelerin başında kapsamı ve yol haritasını belirlemek adına işletmelerde hizmetlerimiz kapsamında mevcut durum analizi yapılır ve işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda yol haritası belirlenir. Bu çalışma istenirse ana projenin başlangıç aşaması olarak,istenirse de bağımsız olarak gerçekleştirilebilir. Soru-cevap bazında yürütülür ve proje sonunda mevcut durum analizini, yol haritasını ve ana proje için önerileri de içeren bir rapor hazırlanır.

Finansal Yapılandırma Projeleri

Finansal Süreçlerin ve bağlantılı iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik gerçekleştirilen projelerdir. İstenirse aşağıdaki tüm iş paketleri ile beraber, ya da tek tek bağımsız olarak gerçekleştirilir:

Finansal Muhasebe
 • Genel Muhasebe
 • Satın Alma Süreçleri ve Satıcı Cariler
 • Satış Süreçleri ve Müşteri Cariler
 • Hesap Planı
 • Duran Varlıklar
 • Mali Tablolar

Maliyet Muhasebesi ve Stok Yönetimi
 • Satın Alma Maliyetleri
 • Üretim Maliyetleri
 • Maliyet Yöntemleri
 • Üretim Masraf Yerleri
 • Ürün bazında Maliyetlendirme
 • Satış Maliyetleri

Yönetim Muhasebesi
 • Masraf Yerleri Yapısının Oluşturulması
 • Kar Merkezlerinin belirlenmesi
 • Karlılık yapısında katkı paylı modelin sistem bazında alınmasının sağlanması
Bütçe ve Stratejik Planlama
 • Bütçe Planlama Takviminin belirlenmesi
 • Planlama ve Bütçeleme Sorumlulukları
 • Bütçe parametreleri
 • Yatırım planlaması
 • Bütçeleme Süreçleri
 • Satış Planlama
 • Satışların Maliyeti bütçesi
 • İdari Satın Alma Planlama
 • Üretim Planlama
 • D.İ.M.M Satın alma bütçesi
 • Direkt işçilik bütçesi
 • Genel Üretim Giderleri bütçesi
 • Genel giderlerin planlaması
 • AR-GE giderleri bütçesi
 • Satış ve Pazarlama bütçesi
 • Genel Yönetim giderleri bütçesi
 • Diğer gelir ve gider pozisyonlarının planlanması
 • Proforma Gelir Tablosu ve Proforma Bilanço’nun oluşturulması
 • Bütçe kontrolünün sağlanması
 • Sapmaların Saptanması ve Analizi
Scroll to Top