Bizi Arayın: (0232) 369 2435-Email: info@ttptr.com

Eğitim Faaliyetleri

Etkili İletişim Becerileri Ve Empati

Etkili İletişim Becerileri Ve Empati

Eğitimin Amacı:

Etkili iletişim, hızla ve stresle geçen günümüzde kişiler ve kurumlar için en gerekli becerilerden biri halini almıştır. Doğru iletişim kurabilmek, kurum içinde huzurun ve dış müşteri memnuniyetinin sağlanmasında en önemli etkendir. Kurum içi güven kurabilmenin ve “takım” olabilme becerisinin ana yapı taşı da iletişimdir. Kurumların yanısıra yaşamın en sağlıklı biçimde idare edilebilmesi için kişiler ve gruplar arasında da doğru iletişim kurulması gereklidir. Eğitimde ilk amaç kişilere iletişimi doğru olarak tanımlatabilmek ve kendileri için iletişim imajı çizmelerini sağlamaktır. Eğitim doğru iletişim kurmanın tanımı, teknikleri ile devam etmektedir. Bu eğitim sonucunda kişilerin birbirleri ve dış müşteriler ile doğru iletişim kurabilmesi, iletişim sorunlarından kaynaklanan stresin azaltılması, memnuniyet temellerinin ve sağlıklı ilişiklerin kurulması hedeflenmektedir. Etkili dinleme becerisi, empati ve beden dili kullanımı, eğitimin içeriğindeki ana başlıklardır.

Eğitimin İçeriği:

İletişim kavramı ve teorileri İletişim ve ilişki İletişim becerileri etkin kişi kimdir? İletişim nasıl etkili hale gelir? Mesajı doğru kodlamak ve doğru açmak Geribildirim, etkin geribildirim nasıl verilir? İletişim kanalları nelerdir? İletişim sürecini etkileyen çevresel faktörler İletişim sürecini etkileyen içsel faktörler İletişim sürecini etkileyen sosyolojik faktörler Doğru etkili yaratmak; kendini doğru şekilde ifade etmek: içerik, ses ve beden dili Bakış açısı, algı ve iletişim Kişiler ve kültürler arası farklılıkları fark etmek; iletişimde fark yaratmak İletişim ihtiyacının kültürel nedenleri Kendi iletişim tanımını yazmak için 2 dakika Duymak ve dinlemek... Etkili dinleme Sempatik bir eylem olarak empati... Empati nedir? Empatinin iletişim ile olan ilişkisi Uygulamalar

Eğitimin Yararı:

İnsanların birbiri ile iletişime geçtiği noktada ortaya çıkacak potansiyeli kullanabilmek, Dış ve iç müşteri memnuniyetini sağlamak, Etkili iletişim sayesinde takım ruhunu oluşturabilmek ve sisteme adapte edebilmek, Kişiler arası ilişkileri arttırmak, kurum içi huzuru sağlamak, Sorun çözme odaklı bir iç yapı oluşturabilmek, Yanlış anlaşılmalarını ve dolayısıyla hata oranlarını azaltmak, İş hızını arttırmak Ekip olabilmek, İletişim sorunları dolayısıyla ortaya çıkan stres düzeyini azaltmak...

Süre: 1 ya da 2 tam gün olarak organize edilebilmektedir.

Scroll to Top