Bizi Arayın: (0232) 369 2435-Email: info@ttptr.com

Eğitim Faaliyetleri

TMS-TFRS Eğitimleri-Genel

TMS-TFRS Eğitimleri-Genel

Eğitimin Amacı:

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda önce TMS-TFRS muhasebe standartları uygulaması zorunlu iken ve yasal defterler de TMS-TFRS bazında hazırlanacakken,son gün yapılan değişiklikle yasal defterlerin eskisi gibi VUK’a göre hazırlanması kuralı getirilmiştir.Bu değişiklik bir çok şirketi TMS-TFRS uygulamalarından ve TMS-TFRS eğitimlerinden alıkoymuştur.Ancak bu doğru bir yaklaşım değildir.Şirketimiz için dünya pazarlarını ve sürdürülebilir bir büyümeyi hedefliyorsak,şeffaf ve hesap verilebilirliğe dayalı doğru ve adil görüşü temsil eden TMS-TFRS uygulamalarını öğrenmek durumundayız.İşbu eğitim de tam da bunu amaçlamaktadır.Eğitimde TMS-TFRS kavramsal çerçevesinden-şirketinize uygun standartlara-TMS-TFRS bazında hazırlanacak mali tablolara ve Ticari Kar’dan Mali Kar’a gidiş yoluna kadar her şey örneklerle anlatılmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

Aşağıdaki konular eğitimde modüler bazda ele alınmaktadır: TMS-TFRS ana prensipleri, Mali tablolar ve Dipnotlar, Sabit Kıymetler: Satın alma finansman giderleri, Faydalı ömür, Tam amortisman - Kıst amortisman, Doğrusal amortisman - Azalan bakiyeler halinde amortisman, Varlık değer düşüklükleri / Yeniden değerleme, Enflasyon muhasebesi, Maddi duran varlık hareket tablosu, Kiralama işlemleri, Yatırım amaçlı gayrimenkuller, Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetler, Maddi olmayan varlıklar, Finansal Muhasebe: Reeskont işlemleri, Vadeli Mevduat, Krediler, Yabancı Para Değerlemesi, Menkul Kıymetler, Kısa vade uzun vade ayrımı, Sınıflandırma , Hasılat , Vadeli Satışlar-Vadeli alımlar, İnşaat Maliyetleri, İlişkili taraflar, Şüpheli alacaklar, Dava Karşılıkları, Ertelenen Vergi, Faaliyet Bölümleri, Stok maliyetleri, İnsan Kaynakları-Bordro: Aktüeryal Kıdem Tazminatı, Eğitimin son günü sistemler üzerindeki uygulamalar konusunda değerlendirilecektir.

Eğitimin Yararı:

TMS-TFRS dönüşüm projesi öncesinde büyük değişikliğin eğitim katılımcıları tarafından da benimsenmiş olması, projeye yönelik kavramsal çalışmanın temelinin alınması.

Süre: 3 Gün
TMS-TFRS Eğitimleri İle İlgili Genel Şartlar
Katılımcı Sayısı:
Ortalama 15 kişi
Eğitim Saatleri:
10:00-16:00
Eğitim Yeri:
TMS-TFRS eğitimi talep eden işletmelerde veya müşterinin belirleyeceği bir ortamda verilir.
Ücret:
Eğitim Ücreti : Eğitim ücretleri hakkında bilgi almak için;
aysegulalasarli@ttptr.com
info@ttptr.com
Scroll to Top