Bizi Arayın: (0232) 369 2435-Email: info@ttptr.com

Eğitim Faaliyetleri

TMS-TFRS Eğitimleri-SAP Müşterileri İçin

TMS-TFRS Eğitimleri SAP Müşterileri İçin

Eğitimin Amacı:

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda önce TMS-TFRS muhasebe standartları uygulaması zorunlu iken ve yasal defterler de TMS-TFRS bazında hazırlanacakken,son gün yapılan değişiklikle yasal defterlerin eskisi gibi VUK’a göre hazırlanması kuralı getirilmiştir.Bu değişiklik bir çok şirketi TMS-TFRS uygulamalarından ve TMS-TFRS eğitimlerinden alıkoymuştur.Ancak bu doğru bir yaklaşım değildir.Şirketimiz için dünya pazarlarını ve sürdürülebilir bir büyümeyi hedefliyorsak,şeffaf ve hesap verilebilirliğe dayalı doğru ve adil görüşü temsil eden TMS-TFRS uygulamalarını öğrenmek durumundayız.İşbu eğitim de tam da bunu amaçlamaktadır.Eğitimde TMS-TFRS kavramsal çerçevesinden-şirketinize uygun standartlara-TMS-TFRS bazında hazırlanacak mali tablolara ve Ticari Kar’dan Mali Kar’a gidiş yoluna kadar her şey örneklerle anlatılmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

SAP'deki paralel muhasebe yöntemleri,TMS-TFRS dönüşümünün SAP'de nasıl gerçekleşeceği ve standartlar hakkında örneklerle bilgi eğitimin içeriğini oluşturmaktadır.Aşağıdaki konular eğitimde modüler bazda ele alınmaktadır: SAP Paralel Muhasebe Yöntemleri ve TMS-TFRS dönüşümü hakkında proje öncesi bilgilendirme TMS-TFRS ana prensipleri Mali tablolar ve Dipnotlar Sabit Kıymetler: Satın alma finansman giderleri Faydalı ömür Tam amortisman - Kıst amortisman Doğrusal amortisman - Azalan bakiyeler halinde amortisman Varlık değer düşüklükleri / Yeniden değerleme Enflasyon muhasebesi Maddi duran varlık hareket tablosu Kiralama işlemleri Yatırım amaçlı gayrimenkuller Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetler Maddi olmayan varlıklar Finansal Muhasebe: Reeskont işlemleri Vadeli Mevduat Krediler Yabancı Para Değerlemesi Menkul Kıymetler Kısa vade uzun vade ayrımı Sınıflandırma Hasılat Vadeli Satışlar-Vadeli alımlar İnşaat Maliyetleri İlişkili taraflar Şüpheli alacaklar Dava Karşılıkları Ertelenen Vergi Faaliyet Bölümleri Stok maliyetleri İnsan Kaynakları-Bordro: Aktüeryal Kıdem Tazminatı Eğitimin son günü SAP sistemi üzerinde SAP danışmanları tarafından örnekler sunulacaktır.

Eğitimin Yararı:

TMS-TFRS dönüşüm projesi öncesinde büyük değişikliğin eğitim katılımcıları tarafından da benimsenmiş olması,projeye yönelik kavramsal çalışmanın temelinin alınması.SAP'de dönüşüm konusunda fikir edinilmesi

Süre: 4 Gün
Katılımcı Sayısı:
Ortalama 15 kişi
Eğitim Saatleri:
10:00-16:00
Eğitim Yeri:
TMS-TFRS eğitimi talep eden işletmelerde veya müşterinin belirleyeceği bir ortamda verilir.
Eğitim Ücreti:
Eğitim ücretleri hakkında bilgi almak için;
aysegulalasarli@ttptr.com
info@ttptr.com
Scroll to Top