Bizi Arayın: (0232) 369 2435-Email: info@ttptr.com

Düzenli Eğitimlerimiz Başlıyor

Eğitim İçerikleri:

TMS-TFRS Temel Eğitimi
TMS-TFRS hakkında Genel Bilgilendirme
Yeni Nesil Muhasebe ve Finansal Raporlama
TMS ve TFRS’nin Ana İlkeleri ve Finansal Tablo Unsurları
ERP süreçleri Bazında Uyarlama İpuçları

TMS-TFRS Uyumlu Hesap Planı Bazında Finansal Muhasebe
Genel Hatları ile Muhasebe İlkeleri
Tek Düzen Hesap Planı
VUK ve TMS-TFRS Farkı
TMS-TFRS Hakkında Kısa Bilgi
Dönen ve Duran Varlıklar
Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Özkaynaklar
GelirTablosu Hesapları
Finansal Tablolar
Muhasebe Yönetiminin Organizasyonu
Finansal muhasebe, temel olarak işletme ile pazarları arasında gelir ve giderlerin akışlarıyla ilgilidir. Başka bir deyişle finansal muhasebe, işletmenin dışa dönük ve resmi karakterli muhasebesidir.
Finansal Muhasebesi ile Vergi Yönetimi’nin arasında da sıkı bir ilişki vardır.
Muhasebe’nin kaydetme, sınıflandırma, özetleme ve raporlama işlevleri bu eğitimde örnekler verilerek anlatılacaktır.
Finansal Muhasebe’nin öngörülen ilkeler bazında uygulanması alınacak raporlarında da doğruluğunu sağlar. Bu raporlar yönetim ve maliyet muhasebesinin temelini teşkil ederler. Bu nedenle de bu eğitim çok önemlidir.

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Eğitimi
Finansal Bilgi Sistemleri ve Maliyet Bilgilerinin Yeri Ve Önemi
Temel Rekabet Stratejileri ve Maliyet Bilgisi, Stratejik Maliyet Yönetimi
Fiyatlandırma Kararları
Sorumluluk Merkezlerinin Saptanması ve Finansal Kontrol Sistemi-Obje bazlı kayıt
Maliyet Muhasebesinin Genel Esaslar
Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve Amaçları
Gider Maliyet Harcama Zarar Kavramları
Giderlerin Çeşitlerine ve Fonksiyonlarına göre Sınıflandırılması
Maliyet Hesap Akışı
Maliyet Yöntemleri ve Maliyet Sistemler
Maliyetlerin Kapsamlarına Göre Maliyet Sistemleri
Maliyet Saptanma Zamanına Göre Maliyet Sistemleri
Üretim Biçimine Göre Maliyet Sistemleri
Stok Değerleme Yöntemleri
Yönetim Muhasebesi İşletme’nin Yönetimi ile Muhasebe arasında bağlantı kuran bilim dalıdır.
Yönetimin belli başlı dört işlevi, yani Planlama, Örgütleme, Yürütme ve Denetlemenin doğru ve objektif bir gözle yapılabilmesi Yönetim Muhasebesi ve onun alt kolu olan Maliyet Muhasebesi raporları ile mümkün olacaktır.
Bu nedenle bölüm çalışanlarının Yönetim ve Maliyet Muhasebesi’nin amaçları, yöntemleri ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.
Sorumluluk Masraf Yeri Yönetimi’nin işletmede ilgili birimler dahilinde yaygınlaştırılması da çok önemli bir konudur.
Bu eğitimde bu konuda da bilgiler verilecek ve organizasyonun bu şekilde yapılanmasının faydası anlatılacaktır.

İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi
Bütçe Odaklı Düşünme –Yapılanma
Bütçe-Stratejik Planlama-Forecast
Bütçe Süreçleri
Bütçe Takvimi Oluşturma
Bütçe Organizasyonu
Bütçeler
Satış bütçesi
Üretim bütçesi
Direkt Malzeme Bütçesi
Direkt İşçilik Bütçesi
Genel Üretim Maliyetleri Bütçesi
Satış ve Yönetim Giderleri Bütçesi
Nakit Bütçesi
Proforma Gelir Tablosu ve Bilanço
Bütçe Kontrol ve Sapma teknikleri
6102 sayılı yeni TTK ile birlikte işletmelerde bütçe hazırlanması da teşvik edilmektedir.
Aslında bir işletmenin ileriye yönelik stratejiler oluşturması ve sürdürülebilir büyümeyi vizyoner bakış açısı ile sağlaması açısından bütçe odaklı düşünme çok önemlidir.
Bütçe hazırlayarak fiili-bütçe sapmaları analizi sonrasında , zayıf ve eksik ve hangi konulara ağırlık verilmesi, hangisinden vazgeçilmesi gerektiği ortaya çıkacaktır.
Böylece işletmede Bütçe odaklı düşünme gelişir ve geleceğe yönelik vizyoner bakış açısı da oluşur.
Bütçe Eğitimi bu vizyoner bakış açısının tüm çalışanlara ve tüm organizasyona yayılması açısından önemlidir.

Scroll to Top