Bizi Arayın: (0232) 369 2435-Email: info@ttptr.com

İş Hayatında Genç Kuşak ve Gelecek İş Hayatının İhtiyaç ve Beklentileri

İş hayatında neden genç kuşakla çalışmakta zorlanıyoruz?
Yeni neslin beklentileri neler? Bizler onları anlayabiliyor muyuz?
Peki onlar hayatın gerçeklerini görebiliyor mu? Gelecek onlardan ne bekliyor?
Geleceğin iş hayatında hangi yetenekler öne çıkacak?
Gençler tüm bunların farkında mı?
Biz büyükler çocuklarımızı yetiştirirken tüm bunların bilincinde miyiz?
İş sahipleri olarak yeni gelen ve gelecek olan nesilden neler beklemeliyiz?
Teknoloji bu işin neresinde?
Tüm bu sorulardan önce teknolojinin içinde olan biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim; tüm zamanların en büyük nesil farklılığını yaşıyoruz. Nesiller arasındaki farkı hepimiz iş hayatımızda ve günlük hayatta rahatlıkla gözlemliyoruz.
Neden diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Cevap çok net. Dünya artık globalleşmiyor. Dünya tek bir mekana dönüştü, artık her an her yerdesiniz, her bilgiye ulaşabilir durumdasınız. Teknoloji çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Bunun artı ve eksilerini yeni nesil doğmatik bir şekilde emiyor ve tüketiyor. Orta yaş ve üzerindeki herkes tüm bunları anlamak, yeni nesil ile iletişim kurabilmek ve dünyaya tutunmak için çok çaba harcamak zorunda kalıyor.
Yeni nesli eğitmek, gün geçtikçe yetiştirilmesi ve şekillendirmesi daha da zor bir hale geliyor..
Peki bu çocuklardan ve yeni nesilden geleceğin iş hayatında nasıl beklentiler var? Bu hızlı değişim beraberinde neler getiriyor?

Bir bakalım... 2020 için öngörüler şöyle söylüyor:
Bizi iş hayatında neler yönlendirecek:

 • Süper şekillenmiş organizasyonlar
 • Aşırı uzun ömürlülük
 • Akıllı sistem ve makinelerin yükselişi
 • Globalleşmiş şekilde biribirine bağlanmış dünya
 • Hesaba ve programlanmaya dayalı bir yaşam
 • Yeni iletişim kanalları ve yöntemleri ile gelişmiş yeni bir medya dünyası

Peki tüm bu yeni ve yönlendirici faktörler hangi anahtar yetenekleri beraberinde zorunlu kılacak? Yeni nesil nasıl şekillenecek?

 • Çoklu disiplinlere uyumlu olabilmek
 • Hislerini işinde kullanabilmek
 • Sosyal zekaya sahip olabilmek
 • Yeni medya literatürüne hakim olabilmek
 • Programlanabilir düşünce yapısına sahip olabilmek
 • Sanal işbirlikteliklerini yönetebilmek
 • Kavramların özüne inebilmek
 • Her alanda tasarım zekasına sahip olabilmek
 • Uyumlu ve içerikli-sanatsal düşünebilmek
 • Kültürler arası yetkinlik sahibi olabilmek

Geleceğin iş dünyası tüm bu yetenek setine veya bir kısmına sahip olan gençleri arıyor olacak.
Peki farkında mısınız dünya ne kadar robotlaşma ve programlanmaya yönelse de yeni nesillerden beklenti bir o kadar emosyonel.
Salt zeka, duygusal zeka, iletişsel zeka kavramları gitgide yeni neslin teknoloji ile birleştirmesi gereken ve duygularını da teknoloji ile harmanlaması gereken bir beklenti haline geldi.
Yeni nesillerden beklentisi olan ebeveynler, iş sahipleri, eğitimciler yani eskimeye yüz tutmuş nesiller... Bizler silkinerek geleneklerimizi de kalbimizden ayırmadan tüm bunları özümsemeli ve bunlara adapte olmalıyız.
Yeni nesilden istenen ve beklenen tüm bu yetenekler geleceğin ihtiyaçları.
Bu nedenle onlara deneyimlerini aktarması gereken, onlara iş verecek olan, eğitecek olan nesiller yani bizler geleceğin beklentilerini ve dolayısı ile bizim de yeni nesillerden beklediklerimizi iyi anlayıp özümsemeliyiz.
Hepsinden ötesi onları geleceğe hazırlayan bizleriz. Öğreten, deneyim aktaran, yol gösteren bizleriz.
Bunu yapamadığımız durumda bugün Y kuşağı ile yaşanan zorlukların çok daha ötesinde boşluklar ve sorunlar bizi bekliyor olacak.


Kaynakça: iftf.org/futureworkskills

Sosyal Medyada Paylaş

Scroll to Top